قرارداد 25 ساله با چین


هرچند این قرارداد چندین سال پیش مورد موافقت رهبران دو کشور ایران و چین بوده، ولی ویرایش آن در خرداد 1399 انجام و این متن منتشر شده