ویدئوهای هفتگی


برنامه هفته دوم مرداد 1400 - سری ششم درباره مراحل تغییر قانون اساسی در ایران


برمامه هفته اول مرداد 1400، سری پنجم درباره مراحل تغیی قانون اساسی در ایران


برنامه هفته آخر تیر 1400

برنامه هفته چهارم تیر 1400

پیشنهاد کنفرانس بین اللملی برای سرمایه گذاری در افغانستان 7 جولای 2021
https://www.youtube.com/watch?v=HI0TGy0muRg&t=5s

برنامه هفته سوم تیر 1400
http://www.youtube.com/watch?v=NNDZimwCkg8

برنامه هفته دوم تیر 1400

برنامه هفته اول تیر 1400

برنامه هفته چهارم خرداد 1400
https://www.youtube.com/watch?v=J4MjV_2DzYY

برنامه هفته سوم خرداد 1400

چون یوتیوب کانال رادیو جوانان امروز را  بلاک کرده، لذا برنامه هفته دوم اردیبهشت از طریق کانال دیگری در یوتیوب گذاشته شده
https://www.youtube.com/watch?v=sL-FAJsVt14&t=26s

ویدئوهای دوسال گذشته به علت شکایت عده ای توسط یوتیوب مسدود شده

برنامه هفته دوم خرداد 1400

برنامه هفته اول خرداد 1400

برنامه هفته آخر اردیبهشت 1400

برنامه هفته چهارم ماه اردیبهشت 1400

برنامه هفته سوم ماه اردیبهشت 1400
https://www.youtube.com/watch?v=t7fC889vtS4

برنامه هفته دوم  ماه اردیبهشت 1400
https://www.youtube.com/watch?v=2j9YVygLqEY

برنامه هفته اول ماه اردیبهشت 1400
https://www.youtube.com/watch?v=Tm9VgW89pi0

برنامه هفته چهارم ماه فروردین 1400
https://www.youtube.com/watch?v=vyerp73NxIs

برنامه هفته سوم  ماه فروردین 1400

برنامه هفته دوم ماه فروردین 1400
 https://www.youtube.com/watch?v=OSmycQFUodA

برنامه نوروز سال 1400 - هفته اول  ماه فروردین

https://www.youtube.com/watch?v=aE_gaEuPYk8


3rd week of March 2021,   هفته چهارم ماه اسفند

2nd week of March 2021,  1399 هفته سوم ماه اسفند
https://www.youtube.com/watch?v=PrsRMHWIcQo

1st week of March 2021, هفته دوم ماه اسفند 1399
https://www.youtube.com/watch?v=eLFg1EtD8L42nd week of February 2021

1st week of February 2021

4th week of January 2021
December 2nd week

October 3rd week

ارثیه شجریان: جسد مرا در کنار فردوسی دفن کنید و قانون اساسی وکلای ایران را برای دوران گذار بخوانید
https://www.youtube.com/watch?v=0orOLr_Ylgk&fbclid=IwAR0KZmyj_jBge74x5wJaz_WL1LBdOWkRLBsrowOP35wKosF_X2IjPT0bvToSeptember 27, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=8JJcoKLT7b4 ​​​​​​​


June 28, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=BUz1Gm9WYuk

قسمتی از گفتگو با آقای پاک نژاد  برای اتحاد
https://www.youtube.com/watch?v=HyGFShYwe_k&feature=youtu.be


May 17, 2020

May 10, 2020


March 29, 2020 More about Coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=in2VepsACCkDecember 15September 29September 12 Twelveth message from Iranian - American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=_ALOYa3G1aI&feature=youtu.be


September 6 Eleventh message from Iranian - American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=inNCPPsMrfA&feature=youtu.be


August 27 Tenth message from Iranian - American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=m7AcOHt9HBs&feature=youtu.be


August 20  Nineth message from Iranian-American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=cegfkiK2QQg&feature=youtu.beAugust 12  Eighth message from Iranain-American for President Trump
https://youtu.be/CiuIQa6W5L0

August 6 - Seventh message from Iranian-American for President Trump
https://youtu.be/v2s-voALVBA


July 31 _Sixth message from Iranian-American for President Trump
https://youtu.be/BK3nEWK7JAo


July 23 - Fifth message from Iranian-American for President Trump
https://youtu.be/_HKBYsBXtEQ


July 16 - Fourth message from Iranian-American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=G75mtmlsEn8&feature=youtu.be


July 10 - Third message from Iranian-American for President Trump


July 4 - Second message from Iranian-American for President Trump


June 27  First message from Iranian-American for President Trump
https://youtu.be/Nlp7z7E08JY


June 16


May 12


April 28

March 20  پیام نوروز - یادگار جمشید از شاهنامه فردوسی
https://youtu.be/SB_q6tMsd40


February 16 Oposition and Shahzadeh Reza Pahlavi

February 11  Radio Mani       Quran Rastin
https://www.youtube.com/watch?v=h6a6xi7kw8Y&feature=youtu.be

February 10

Februrary 3

January 27
December 2November 15      Radio Mani

October 21

October 17 ----- Esfandiar Khalaf

October 14  Zorag e Adabiat

September 16
July 23 Pars Yahood Talk

July 22

July 15