ویدئوهای هفتگی Weekly Talks


در داخل ایران آخوند از ترس متلک و فحش بیرون نمیرود. در خارج مریم رجوی و رضا پهلوی در فکر جمع آوری مال - برنامه هفته سوم دیماه 1400

بحران، فقر، فلاکت سه عمل نگهدارنده رژیم در ایران و عامل مطرح بودن رضا پهلوی و مریم رجوی درخارج ایران - برنامه هفته دوم دیماه 1400

مطبوعات و رسانه ها در داخل ایران طبق قانون اساسی در اختیار و کنترل ولی فقیه است - در خارج ایران رسانه های تبلیغاتی حقوق بگیر، پشتیبان مریم رجوی و رضا پهلوی
خروج ثروت ایران در دوران پهلوی و غارت ایران در رژیم آخوندی - راه حل فقط قانون اساسی حکومت پارلمانی

قرآن راستین (قرآن فارسی با ترتیب تاریخی سوره ها)  تنها وسیله مبارزه با خرافه گوئی و دروغ آخوند و نجات ایران

با الهام از خلاصه شاهنامه فروغی به شعر و روایت شاهنامه گلسرخی به نثر، کتاب مقدس ایرانیان، شاهامه فردوسی، خلاصه کامل تمام داستانها به نثر و شعر منتشر شده

شاه در آرزوی داشتن پسری فهمیده مثل اردشیرزاهدی - داماد و سفیر و وزیر خارجه شاه - سفیر مردم ایران در سویس

برنامه هفته اول آذر 1400 - آرزوی دیرینه روس و انگلیس و نقشه برنارد لوئیس برای تجزیه ایران به این شکل تحقق پیدا کرده


برنامه هفته چهارم آبان 1400 - نقدی بر سه قطب ثروتمند و مشهور آیوزیسیون خارج ایران: امیر طاهری، شهرام همایون و رضا پهلوی

برنامه هفته سوم  آبان 1400 - اعتراض به قانون اساسی از سال 1358 و کشتار خلخالی در کردستان تا بیانیه 14 تن در خرداد 1398 ادامه داشته 

برنامه هفته دوم آبان 1400 - مردم ایران در فقر و فلاکت و بحران از هرطرف در داخل و خارج تهدید میشوند - راه نجات ایران، تغییر قانون اساسی


برنامه هفته اول ابان 1400 - قانون اساسی حکومت پارلمانی، تنها راه نجات ایران. شاهنشاهی یا جمهوری بدون پس مانده پهلوی و رجوی


برنامه هفته چهارم مهر 1400 - شاهان فقید پهلوی، امام راحل و رهبر کنونی برای اشتباهاتشان مقصر نیستند! تقصیر قانون اساسی ایران است

https://www.youtube.com/watch?v=7ox2N2X6iv4


برنامه هفته سوم مهر 1400 - سری شانزدهم - قانون اساسی پوسیده مشروطه را بخوانید تا بدانید منظور چاپلوسان رضا پهلوی از مشروطه نوین چیست؟


برنامه هفته دوم مهر 1400 - سری پانزدهم - آیا در آپوزیسیون خارج ایران شاهزاده رضا پهلوی مخرب است یا خیانتکار؟

برنامه هفته اول مهر 1400 - سری چهاردهم درباره نقش مخرب شاهزاده رضا پهلوی در آپوزیسیون خارج با توجه به وضعیت طالبان در افغانستان و ایران

برنامه هفته آخر شهریور 1400 - سری سیزدهم درباره خاطرات فردوست و اردشیر زاهدی و پیشنهاد برای آبادانی و عمران سیستان و بلوچستان در مقابله با تهدیدهای آینده داعش افغانستان

برنامه هفته چهارم شهریور 1400 - سری دوازدهم درباره وقایع افغانستان و مراحل تغییر قانون اساسی در ایران که سد راه آن گروه مریم رجوی و چاپلوسان رضا پهلوی هستند

برای هفته سوم شهریور 1400 - سری یازدهم- با آقای افشین جم در تلویزیون ایرانیان کانادا گفتگوی زیر انجام شده

برنامه هفته دوم شهریور 1400 - سری دهم  درباره مراحل تغییر قانون اساسی در ایران و اتفاقات در افغانستان و موضوع قرآن راستین و مبارزه با  آخوند داخلی و مداحان خارجی

برنامه هفته اول شهریور 1400 - سری نهم درباره مراحل تغییر قانون اساسی در ایران و طالبان جدید و یادی از شادروان کردوانی منتقد سیاست آب و کشاورزی رژیم آخوندیبرنامه هفته چهارم مرداد 1400 - سری هشتم درباره مراحل تغییر قانون اساسی در ایران و موضوع آب در ایران و طالبان در افغانستان


برنامه هفته سوم مرداد 1400 - سری هفتم درباره مراحل تغییر قانون اساسی در ایران و نقد مقاله های اردشیر زاهدی و امیر طاهری

برنامه هفته دوم مرداد 1400 - سری ششم درباره مراحل تغییر قانون اساسی در ایران


برمامه هفته اول مرداد 1400، سری پنجم درباره مراحل تغیی قانون اساسی در ایران


برنامه هفته آخر تیر 1400

برنامه هفته چهارم تیر 1400

پیشنهاد کنفرانس بین اللملی برای سرمایه گذاری در افغانستان 7 جولای 2021
https://www.youtube.com/watch?v=HI0TGy0muRg&t=5s

برنامه هفته سوم تیر 1400
http://www.youtube.com/watch?v=NNDZimwCkg8

برنامه هفته دوم تیر 1400

برنامه هفته اول تیر 1400

برنامه هفته چهارم خرداد 1400
https://www.youtube.com/watch?v=J4MjV_2DzYY

برنامه هفته سوم خرداد 1400

چون یوتیوب کانال رادیو جوانان امروز را  بلاک کرده، لذا برنامه هفته دوم اردیبهشت از طریق کانال دیگری در یوتیوب گذاشته شده
https://www.youtube.com/watch?v=sL-FAJsVt14&t=26s

ویدئوهای دوسال گذشته به علت شکایت عده ای توسط یوتیوب مسدود شده

=======================؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟++++++++++++++++=============

لینک این ویدئوها به این دلیل اینجا گذاشته شده، تا شما قدرت چاپلوسان رضا پهلوی را در مسدود کردن منتقدان ببینید

برنامه هفته دوم خرداد 1400

برنامه هفته اول خرداد 1400

برنامه هفته آخر اردیبهشت 1400

برنامه هفته چهارم ماه اردیبهشت 1400

برنامه هفته سوم ماه اردیبهشت 1400
https://www.youtube.com/watch?v=t7fC889vtS4

برنامه هفته دوم  ماه اردیبهشت 1400
https://www.youtube.com/watch?v=2j9YVygLqEY

برنامه هفته اول ماه اردیبهشت 1400
https://www.youtube.com/watch?v=Tm9VgW89pi0

برنامه هفته چهارم ماه فروردین 1400
https://www.youtube.com/watch?v=vyerp73NxIs

برنامه هفته سوم  ماه فروردین 1400

برنامه هفته دوم ماه فروردین 1400
 https://www.youtube.com/watch?v=OSmycQFUodA

برنامه نوروز سال 1400 - هفته اول  ماه فروردین

https://www.youtube.com/watch?v=aE_gaEuPYk8


3rd week of March 2021,   هفته چهارم ماه اسفند

2nd week of March 2021,  1399 هفته سوم ماه اسفند
https://www.youtube.com/watch?v=PrsRMHWIcQo

1st week of March 2021, هفته دوم ماه اسفند 1399
https://www.youtube.com/watch?v=eLFg1EtD8L42nd week of February 2021

1st week of February 2021

4th week of January 2021
December 2nd week

October 3rd week

ارثیه شجریان: جسد مرا در کنار فردوسی دفن کنید و قانون اساسی وکلای ایران را برای دوران گذار بخوانید
https://www.youtube.com/watch?v=0orOLr_Ylgk&fbclid=IwAR0KZmyj_jBge74x5wJaz_WL1LBdOWkRLBsrowOP35wKosF_X2IjPT0bvToSeptember 27, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=8JJcoKLT7b4 ​​​​​​​


June 28, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=BUz1Gm9WYuk

قسمتی از گفتگو با آقای پاک نژاد  برای اتحاد
https://www.youtube.com/watch?v=HyGFShYwe_k&feature=youtu.be


May 17, 2020

May 10, 2020


March 29, 2020 More about Coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=in2VepsACCkDecember 15September 29September 12 Twelveth message from Iranian - American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=_ALOYa3G1aI&feature=youtu.be


September 6 Eleventh message from Iranian - American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=inNCPPsMrfA&feature=youtu.be


August 27 Tenth message from Iranian - American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=m7AcOHt9HBs&feature=youtu.be


August 20  Nineth message from Iranian-American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=cegfkiK2QQg&feature=youtu.beAugust 12  Eighth message from Iranain-American for President Trump
https://youtu.be/CiuIQa6W5L0

August 6 - Seventh message from Iranian-American for President Trump
https://youtu.be/v2s-voALVBA


July 31 _Sixth message from Iranian-American for President Trump
https://youtu.be/BK3nEWK7JAo


July 23 - Fifth message from Iranian-American for President Trump
https://youtu.be/_HKBYsBXtEQ


July 16 - Fourth message from Iranian-American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=G75mtmlsEn8&feature=youtu.be


July 10 - Third message from Iranian-American for President Trump


July 4 - Second message from Iranian-American for President Trump


June 27  First message from Iranian-American for President Trump
https://youtu.be/Nlp7z7E08JY


June 16

May 19