ویدئوهای هفتگی


برنامه هفته آخر اردیبهشت 1400

برنامه هفته چهارم ماه اردیبهشت 1400

برنامه هفته سوم ماه اردیبهشت 1400
https://www.youtube.com/watch?v=t7fC889vtS4

برنامه هفته دوم  ماه اردیبهشت 1400
https://www.youtube.com/watch?v=2j9YVygLqEY

برنامه هفته اول ماه اردیبهشت 1400
https://www.youtube.com/watch?v=Tm9VgW89pi0

برنامه هفته چهارم ماه فروردین 1400
https://www.youtube.com/watch?v=vyerp73NxIs

برنامه هفته سوم  ماه فروردین 1400

برنامه هفته دوم ماه فروردین 1400
 https://www.youtube.com/watch?v=OSmycQFUodA

برنامه نوروز سال 1400 - هفته اول  ماه فروردین

https://www.youtube.com/watch?v=aE_gaEuPYk8


3rd week of March 2021,   هفته چهارم ماه اسفند

2nd week of March 2021,  1399 هفته سوم ماه اسفند
https://www.youtube.com/watch?v=PrsRMHWIcQo

1st week of March 2021, هفته دوم ماه اسفند 1399
https://www.youtube.com/watch?v=eLFg1EtD8L42nd week of February 2021

1st week of February 2021

4th week of January 2021
December 2nd week

October 3rd week

ارثیه شجریان: جسد مرا در کنار فردوسی دفن کنید و قانون اساسی وکلای ایران را برای دوران گذار بخوانید
https://www.youtube.com/watch?v=0orOLr_Ylgk&fbclid=IwAR0KZmyj_jBge74x5wJaz_WL1LBdOWkRLBsrowOP35wKosF_X2IjPT0bvToSeptember 27, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=8JJcoKLT7b4 ​​​​​​​


June 28, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=BUz1Gm9WYuk

قسمتی از گفتگو با آقای پاک نژاد  برای اتحاد
https://www.youtube.com/watch?v=HyGFShYwe_k&feature=youtu.be


May 17, 2020

May 10, 2020


March 29, 2020 More about Coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=in2VepsACCkDecember 15September 29September 12 Twelveth message from Iranian - American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=_ALOYa3G1aI&feature=youtu.be


September 6 Eleventh message from Iranian - American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=inNCPPsMrfA&feature=youtu.be


August 27 Tenth message from Iranian - American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=m7AcOHt9HBs&feature=youtu.be


August 20  Nineth message from Iranian-American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=cegfkiK2QQg&feature=youtu.beAugust 12  Eighth message from Iranain-American for President Trump
https://youtu.be/CiuIQa6W5L0

August 6 - Seventh message from Iranian-American for President Trump
https://youtu.be/v2s-voALVBA


July 31 _Sixth message from Iranian-American for President Trump
https://youtu.be/BK3nEWK7JAo


July 23 - Fifth message from Iranian-American for President Trump
https://youtu.be/_HKBYsBXtEQ


July 16 - Fourth message from Iranian-American for President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=G75mtmlsEn8&feature=youtu.be


July 10 - Third message from Iranian-American for President Trump


July 4 - Second message from Iranian-American for President Trump


June 27  First message from Iranian-American for President Trump
https://youtu.be/Nlp7z7E08JY


June 16


May 12


April 28

March 20  پیام نوروز - یادگار جمشید از شاهنامه فردوسی
https://youtu.be/SB_q6tMsd40


February 16 Oposition and Shahzadeh Reza Pahlavi

February 11  Radio Mani       Quran Rastin
https://www.youtube.com/watch?v=h6a6xi7kw8Y&feature=youtu.be

February 10

Februrary 3

January 27
December 2November 15      Radio Mani

October 21

October 17 ----- Esfandiar Khalaf

October 14  Zorag e Adabiat

September 16
July 23 Pars Yahood Talk

July 22

July 15

July 13 Pars Yahood Talk

July 9

July 2

June 26

June 17

یک جواب   June 17

June 10

June 3

May27

May 20

May 21

May 18 Iranian American

May 15

May 7

May 6 Iranian American

May 1

April 25

April 24

April 16